Leah Håland Solomons
     Work   Outtakes   Bio

Husker du?

Det er noe som er så spesielt med minner. Hvert enkelt minne er nesten som en hemmelighet bare noen få mennesker kjenner til, som blir skapt uten at man egentlig er klar over det selv. Måten man kan gjenoppleve en distinkt følelse og bli transportert tilbake til en annen tid er så fint, og så intimt.

I dette prosjektet har jeg lagd en anonym innsendingsportal hvor fremmede kan dele sine minner. Disse beskrivelsene har jeg tatt i bruk, og deretter visualisert gjennom mine øyne ved bruk av et gammelt polaroidkamera. Jeg har deretter brukt en teknikk som heter emulsjonsløft, for å symbolisere hvor skjørt et minne er. Ved å bruke polaroidfilm og emulsjonsløft, blir fragiliteten av filmen som en representasjon på nettopp det. 
Do you remember?

There is something that is so special about a memory. Every single one is like a secret kept only between a few select people, which is created without us even being aware of it. The way you can relive a distinct feeling and get transported back in time is so special, and so intimate. 


In this project I made an anoymous portal where strangers could share descriptions of their memories. I have then used their descriptions to visualise their memories through my eyes, using a polaroid camera and a technique called emulsion lift. Using polaroid film and performing an emulsion lift, the fragility of the film is a representaion of exactly that. I wanted to use the combination of the film, the pictures and the text to emulate the feeling of a memory.