Leah Håland Solomons
     Work   Outtakes   Bio
Alt jeg ikke kan si


Vi har alle våre hemmeligheter – små eller store ting man ikke ønsker at folk skal vite om, enten fordi man skammer seg, eller fordi man ønsker å unngå å såre noen. Hvis du kunne tilstått din aller mørkeste hemmelighet helt anonymt – uten noen konsekvenser – hadde du gjort det? Alt jeg ikke kan si er basert på nettopp dette – hemmeligheter man ikke ønsker å dele i frykt for å bli sett på i et annet lys av de som står oss nær. Gjennom en anonym spørreundersøkelse har jeg fått tilsendt over 80 tilståelser som omhandler alt fra dop, seksualitet, identitet og ensomhet, som jeg deretter har visualisert etter egen tolkning.


Motivasjonen for prosjektet kom som en reaksjon av at befolkningens psykiske helse generelt har blitt verre som konsekvens av pandemien, og jeg ønsket å gjøre et ærlig dypdykk i hva folk velger å ikke dele med omverdenen. En artikkel skrevet av E. Brower forteller at den største grunnen til at folk holder hemmeligheter er at de ønsker å bevare freden – de ønsker ikke å være i veien for noen, og tror at hva enn de holder for seg selv vil være en byrde å dele. Vi holder ting hemmelig for å holde andre mennesker glade, trygge og for å ikke endre deres oppfatning av oss.

All the things I cannot say


We’ve all got our secrets - things we don’t want the world to know, either because we’re ashamed or because we want to avoid hurting the ones we love. But if you could confess your darkest secret anonimously with no consequences, would you do it? All the things I cannot say is a visualisaition of secrets shared with me anonimoulsy, which all touch on subjects like drugs, sexuality, identity and loneliness.